Heel wat jaren terug

Gisteren niet kunnen schrijven, te druk, ik moest weer naar het ziekenhuis, had een gesprek met mijn baas over hoe het gaat en we hebben de afspraken met elkaar niet aangepast, dus gaat het goed. Vandaag is het ook knap druk. Vandaag stond het radio-interview met de ziekenomroep op het programma, en ja, het viel mij niet tegen. Ene Lucas, belde exact op tijd op en stelde op een rustige manier vragen waarop ik uitgebreid antwoord kon geven. Weliswaar druppelde de transpiratie wel weer even aan alle kanten van me af, maar ik geloof dat ik zonder al te veel uhh’s en oh’s door die tien minuutjes heen gekomen. Weer zoiets waarvan ik niet gedacht had dat dit deel uit zou maken van het PR medewerker voor de Wereldwinkel zijn. En of je nu op de radio of tv bent voor de Wereldwinkel of als actievoerder, staker, kraker, protesteerder of bezetter. Daar zit een groot verschil in. Dat is overigens lang geleden, en brengt ook een hoop herinneringen met zich mee.

Mijn actie voertijd, ligt al lang achter me, wanneer was dat, ik zat nog op de sociale academie in Berg en Dal, en woonde op de postweg, de korhoenstraat, en de st Annastraat in Nijmegen. De tijd dat ik helemaal van braaf en volgzaam redelijk Christelijk rechts mannetje tot linkse oproerkraaier werd. Wat hadden mijn ouders het hier moeilijk mee. Ze kapten de financiën af, en dwongen me bij wijze van spreke tot verdere extremiteiten. Ik kon mijn huur, nog mijn school meer betalen, werd wel heel vindingrijk, en zuinig, en heb gedurende een aantal jaren me enorm druk gemaakt over allerlei onrecht en oneerlijkheid. Anti Kernenergie, Kalkar, Dodewaard Actie_19 Actie_1 De_ehbor Powwow_2 , Borsele, Almelo, Anti Kernraketten Woensdrecht, en andere plekken waar die dingen opgeborgen zouden zijn waren plekken voor tentenkampen, en daar heb ik ook een beetje een aversie gekregen tegen kramperen. Ook de Piersonstraat waar men in Nijmegen op een plek waar net woningen mooi gerenoveerd waren een parkeergarage moest en zou worden gebouwd, die toch net als die ernaast stonden, gewoon weer leeg zou blijven, bracht een heftige tijd met zich mee, met de daarbijbehorende gevechten met ME en Marechaussees. Toch heb ik geen spijt van deze tijd. Die parkeergarage is er nooit gekomen, en bijvoorbeeld in Kalkar waar ik ook veel interacties met de Grüne Polizei had, daar is toch maar mooi nu geen snelle kweekreactor maar een pretpark.  http://nl.wikipedia.org/wiki/Wunderland_Kalkar 

Dat geeft nog steeds wel enige trots. Het valt me wel op dat actievoeren sinds die tijd behoorlijk uit de mode is. Alleen met de vakbonden, en laatst die scholierenacties komt men nog de straat op. Eens kijken of ik nog wat plaatjes uit die tijd kan vinden.

In die tijd was ik bij acties altijd EHBO-er. Ik liep altijd met een koffer rond en heb mede door deze taak zelf nauwelijks klappen gehad. Misschien was dat wel een bewuste keus, al zat ik daardoor altijd wel op de plekken waar het vaak uit de hand liep. Op die manier ook nog wel eens een individuele ME-er opgevangen die zich net als veel actievoerders ook niet echt blij waren met de volslagen idiote beslissingen van de overheid, en hun opdrachten moesten uitvoeren maar vaak zeker niet met plezier.

http://www.iisg.nl/~staatsarchief/archieven/kraken-nederland/nijmegen.php

Op deze site een heleboel over de krakers uit die tijd en hun beweegredenen. Zo ook in de wikipedia: “De Piersonrellen (ook: ‘Zeigelhof-affaire’) is de benaming van de Nijmeegse krakersrellen die in februari 1981 rondom de Piersonstraat werden uitgevochten.

De Piersonrellen ontstonden bij de ontruiming van enkele gekraakte panden. Zij behoren tot de hevigste krakersrellen van de jaren tachtig van de twintigste eeuw. De gemeenteraad van Nijmegen besloot medio jaren zeventig tot de bouw van een bovengrondse parkeergarage, genaamd Zeigelhof, nabij het centrum van de stad. Bewoners en andere belanghebbenden hebben zich geruime tijd verzet tegen de voorgenomen bouw van deze parkeergarage. Zij voerden verschillende gerechtelijke procedures om de bouw te voorkomen, zonder doorslaggevend effect op de gemeentelijke besluitvorming.

Al in augustus 1980 werden veertien leegstaande panden en het pakhuis ‘De Eenhoorn’ aan de Piersonstraat gekraakt. De krakers vonden hun legitimatie in de voor hen onaanvaardbare situatie dat 18.000 woningzoekenden zouden moeten wijken voor een parkeerplek voor 200 auto’s. In de nacht van 15 op 16 februari 1981 werden in anderhalf uur niet alleen de huizen gebarricadeerd, maar tevens de steeg waar de gekraakte panden aan gelegen waren. De Piersonstraat kreeg de naam ‘Vrijstaat de Eenhoorn’ en zij werd verdedigd door barricades met prikkeldraad, zand en sloopauto’s en tevens was er een tankgracht gegraven. ‘Radio Rataplan‘ vervulde een centrale, regisserende rol bij de voorbereiding en de uitvoering van de acties.

Op 23 februari 1981 besloot het gemeentebestuur de krakers te verwijderen, nadat de rechter hiervoor toestemming gegeven had. Hiertoe moest eerst een zitblokkade van duizenden sympathisanten bij de Bloemerstraat worden verwijderd – dit geschiedde door de ingeschakelde marechaussee. Bij twee andere blokkades werd traangas gebruikt om de menigte te verdrijven. Met behulp van 200 ME-busjes, vijf tanks, een helikopter, een pantserwagen, veel traan- en braakgas en circa 2000 man, onder meer bestaande uit militairen, werden de krakers uit de door hen bezette panden verwijderd.

Na deze affaire stond de positie van burgemeester Hermsen enige tijd ter discussie, omdat menigeen van mening was dat het optreden van leger en politie buiten proportie zou zijn geweest. De parkeergarage werd uiteindelijk niet gebouwd. Een graffititekening uit deze tijd is in 2006 nog steeds een stille getuige van de rellen.”

Het brengt een hoop herinneringen terug. Ik weet zelf nog dat het in die tijd ontzettend vroor, en wij, de actievoerders een enorme ijsbaan hadden gemaakt, waardoor het de marechaussee heel moeilijk werd gemaakt die barricade te slechten. Ook kan ik me nog goed herinneren dat die helikopter pamfletten uitwierp, waarin stond dat we moesten wegwezen of anders. Een van die pakken met pamfletten ging niet open, en kwam met een noodgang bovenop de helm van een der ME-ers terecht die daardoor geheel buiten gevecht werd gesteld. Een gejuich van jewelste was hierop de reactie.

Nog een link waar een oa. Een documentaire over de Piersonstraat/Zeigelhof garage rellen. http://www.gelderlander.nl/nijmegen/01/piersonstraat/

Genoeg hierover, want ik kom van het een direct op het ander, maar toch wel leuk zo even wroeten in je eigen geschiedenis. Alles bij elkaar, inclusief het niet in militaire dienst gaan, heeft het me wel een tijd belet om bepaalde banen te kunnen krijgen. Dat ging wat lastig, omdat ik hierdoor een behoorlijk dossier kreeg bij wat toen nog de Binnenlandse Veiligheids Dienst heette.

Nu weer terug naar het hier en nu. Rose draait een dienst bij de Wereldwinkel, ik heb het huis wat opgeruimd en zometeen gaan we even naar Ahoy, voor een beurs. We hebben van het Stedelijk Museum Schiedam vrijkaarten toegestuurd gekregen. Op www.salonprimavera.nl kun jezelf even een blik werpen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s