Spelletjesavond

Vandaag heb ik mijn tweede dienst van deze week gedraaid. We hadden 17 opgenomen patiënten vandaag, en dat is knap veel. Ik werk niet vaak op de dinsdagavonden, maar vanavond dus wel, en het is wat je noemt een drukke dag. ‘S morgens om 08.30u is er het gezamenlijke ontbijt. Hier dient iedereen aanwezig bij te zijn om die tijd. ben je te laat, of niet aangekleed of gedoucht, dan kun je het ontbijt dus vergeten. Het gaat uiteindelijk onder andere om de terugkeer van Structuurstructuur in je leven, dus houden we hier de patiënten zoveel mogelijk aan. De dinsdag is de volste dag. Eerst Thema. De patiënten brengen zelf een thema aan. Vandaag hebben ze het over met elkaar omgaan en over respect naar elkaar gehad. Als voorbeeld TV kijken. Hoe bepaal je waar naar gekeken word als er verschillende wensen zijn, zonder elkaars hersenen in te slaan. De patiënten hebben de themagroep voor het merendeel als prettig ervaren, melden ze bij de dagnabespreking. Na de lunch Etenwas het tijd voor de lifestyletraining. Een training bestaande uit twaalf of dertien bijeenkomsten waar de patiënten middels eigen ervaringen en die van de medpatiënten geconfronteerd worden mert elkaars hoogte en dieptepunten, gekoppeld aan die van Lifestyletrainingde begeleiders. De bedoeling is dat de patiënten zo dusdanig veel handvatten krijgen dat ze minder snel in hun oude gewoontes terugvallen. Ook dit is best een diepgravend en soms emotioneel gebeuren. Hier komen vaak ook de mensen die al met ontslag zijn voor terug om hun cyclus van 13 af te maken+ dat we dan nog een oogje in het zeil kunnen houden hoe het hen vergaat. Daarna is er sport. Tweemaal driekwartier onder leiding van een sportleraar. De meeste patiënten doen maar aan een groep mee. Heel vaak zien de patiëntenMensergerjeniet daar tegenop maar eenmaal bezig is bewegen toch wel lekker, en het is niet prestatiegericht. Meer zelfvertrouwen opdoen en samenwerken is het onderliggende doel. Vervolgens doen een van de twee ‘s avonds werkenden om 16.30u de warme maaltijden die van buitenaf komen in de oven, en Jengadie worden dan om 17.30u verorberd. En ‘s avonds na het bezoekuur wat van 19.00 tot 20.00uur is is het tijd voor spelletjesavond. Vanavond werd er door vier mensen geklaverjast. Door vier mensen gemensergerjeniet. Door vier anderen gescrabbeld, en door de overblijvenden gejenga’d. Dat laatste is een toren bouwen van houten stenen. Je begint met een toren van 18×3 opeengestapelde blokken en de bedoeling is om met en hand een blok eruit te halen en daarmee vervolgens de stabielstScrabble mogelijke hoogte te bereiken. Een ideaal spel voor mensen die aan het herstellen zijn van hun verslaving en soms nog stevig last hebben van de bibberites. Vanavond werd een hoogte van 34 verdiepingen gehaald. Dat is dan wederom goed voor en het humeur en het zelfvertrouwen. Er is bij de meeste patiënten de eerste avond dat ze verplicht worden tot samenspel een grote weerzin, maar daar eenmaal doorheen heeft vrijwel iedereen het ernstig naar de zin. Het rapporteren van zo’n avond doen wij zoveel mogelijk voor dat de spelletjesavond begint zodat wijzelf het goede voorbeeld kunnen geven, en dan vullen we de eventuele bijzonderheden later snel nog even aan. Het was leuk weer eens zo’n spelletjesavond mee te maken, al ben ik nu bijna opveegbaar. Mijn nachtcollega komt me bijna aflossen en Rose en Jesse staan stipt om 23.00u voor de deur. Daar is ze. Tot hier en niet verder.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s