Communicatie

<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Trebuchet MS"; panose-1:2 11 6 3 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:AR-SA;}p {margin-top:14.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:14.0pt; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; mso-hyphenate:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:AR-SA;}@page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;}div.Section1 {page:Section1;}–>

Communicatie, een breed begrip. Je wil de ander iets duidelijkmaken, waar je zelf mee zit, waar je je zorgen over maakt, wat je wel of juistniet wil, waar je grenzen liggen, je wil samenwerken op de beste manier die er is om misverstanden naar anderen toe te voorkomen, noem maar op.Communicatie_7

Dit is niet het eerste stuk over communicatie wat ik schrijf. Ik ben al een tijd bezig om zowel thuis, bij de Wereldwinkel, op mijn afdeling en bij de Agressie Opvang groep middelen te verzinnen om miscommunicatie en misverstanden zoveel mogelijk te voorkomen.Communicatie

Een van de voorbeelden is dat ik op het ogenblik bezig ben een feest voor mijn collega’s van de afdeling aan het voorbereiden ben. Bij die voorbereidingen en het uit nodigen kwam ik erachter dat er binnen ons al lang samenwerkende team toch allergieën naar elkaar zijn en dat er onderling naar elkaar toe noesten zijn ontstaan. Nu hoef je binnen een groep samenwerkendenMiscommunicatie_2 ook niet allemaal vrienden van elkaar te zijn, als samenwerken maar mogelijk is. Het is overigens niet de eerste keer dat ik dacht hoe heb ik nu zo naïef kunnen zijn? Communicatie_6Een stuk verder in de tijd blijkt dan dat ik behoorlijk wat mis.

Soms lijkt hetalsof we elkaar niet kunnen en of willen begrijpen. Voor communicatie isveiligheid nodig. Wanneer voel je je veilig? Als de ander goed luisteren kan,of in ieder geval doet of hij/zij goed luisteren kan. Ook moet de luisteraar inhet geval waarbij je iets te melden hebt geen leidinggevende functie hebben Balancerenofeen functie waarbij aanwijzingen tot oplossingen aangedragen moeten worden. Communicatie_2Deluisteraar moet ten alle tijde openheid geven over wat deze gaat doen met hetgeengemeld wordt. De luisteraar moet zitvlees kweken, of de openheid tonen dat hij/zij de bereidheid heeft te luisteren, zonder er direct iets mee te willen doen.Miscommunicatie

Ook de luisteraarsmoeten onderling openheid geven aan hun gevoel. Heb jijzelf net iets meegemaaktof bevindt je je midden in onzekere posities, dan is luisteren extra moeilijk.Je oren staan gewoon minder open omdat je op dat moment met andere zaken bezigbent. Je kunt nog zo’n ervaren luisteraar zijn, als je net geconfronteerd bentmet een zelfmoord of een poging daartoe, of je hebt net een gigantischbeledigende scheldpartij achter Communicatie_5de rug, of je bent in je gezicht gespuugd, danzal je in een gesprek de boosheid of de vernedering die je zojuist zelf hebtmeegemaakt deel laten zijn van de conversatie. Afstand hebben en nemen is ergbelangrijk.

Wat ik nu doe isalleen maar een poging om voor mezelf te verduidelijken waar ik mee worstel.Het valt mijzelf op dat wanneer ik net een ruzie achter de kiezen heb ofbijvoorbeeld erg veel pijn heb, mijn concentratie wat minder is dan dat ikzelfnet heerlijk onder de zonnebank uitkom of net een heerlijke vakantie genotenheb. Voor anderen kan het zo zijn dat wat ik nu opschrijf overkomt alsklinkklare nonsens.Communicatie_3

Wat ik welbelangrijk vind is dat als je deel uitmaakt van een team, zoalsik thuis of in het collegiale agressie opvang team, of op de afdeling en zelfs bij de wereldwinkel, dat er opperste waakzaamheid is naarelkaar toe, en dat als ik in een moeilijke of lastige positie zit, ik verplichtben dit te melden aan mijn collegae. Idem als mijn werkpositie veranderd ofmijn positie t.o.v. voorheen directe collega’s veranderd. Openheid overrelatieproblemen, angst voor wat dan ook, zorgen, oververmoeidheid, ziekte, pijn, gevoelens van er helemaal alleen voor staan,zelfs slecht kunnen slapen zijn zaken die je als collega’s op Miscommunicatie_3zo’n delicaatterrein gewoon moet kunnen delen. Reacties worden dan veel eerder begrepen enmisverstanden kan je hierdoor beter voor zijn.

Als je in je eigenthuissituatie alle zeilen bij moet zetten om je hoofd boven water te houden hoekan er dan van je verwacht worden dat je leiding geeft op je werk. Het is dan vaak
slimmerbijtijds aan de bel te trekken en anderen om hulp te vragen dan het te ver telaten komen, of je collega’s, je partner in het vage of ondiepe te laten zwemmen.

Dit stuk overcommunicatie is wat mij betreft meer bedoeld als discussie en denkstuk dan alsverwijt. Onderliggend zou dat er best uitgehaald kunnen worden, maar het ismijn eigen onzekerheid en wens om op een open manier met elkaar om te kunnengaan die me tot schrijven van dit stuk gebracht heeft, en ook ik probeer mehiermee kwetsbaar op te stellen.Communicatie_4

Voorbeelden: Ik had in mijnfunctie bij de Wereldwinkel Schiedam laatst ook eenlastig probleem. Afgelopen maandag hadden we bestuursvergadering en van een derbestuursleden hoorde ik dat de Sintetalage er nog gewoon was.Diegenen die hadden afgesproken de Kerstetalage te maken bleken met elkaar afgesprokente hebben dat een week later vroeg genoeg zou zijn. Aangezien het met definanciën niet goed gaat en we terdege last hebben van de recessie, moeten wezeker in de feestmaand december alle zeilen bijzetten om alsnog een redelijkresultaat te halen. Gevolg was dat ik samen met Rose en Gerda zelf evensnel een Kerstetalage gemaakt hebben omdat we vonden dat we niet tot vrijdag kondenwachten. We hebben onze redenatie telefonisch en later met elkaar even goed doorgesproken. Hierdoor is in ieder geval verder praten weertot de mogelijkheden gaan behoren. Dit was zo maareen voorbeeld hoe gemakkelijk woorden verkeerd uitgelegd kunnen worden. Wat wel bleek is dat directe communicatie hierbij essentieel was, want via de mail omdat telefonisch contact niet direct mogelijk was wekte de eerste communicatie een heftig misverstand waar weer veel takt en inslikken van frustraties aan beide kanten voor nodig was om de samenwerking te kunnen behouden.Cool

Nu denk ik soms bij het lezen van de rapportage, de overdracht, de notulen, het aandachtspuntenboek, het afsprakenblad, of iets dergelijks. Hoe kan het nou weer dat ik dit gemist heb, dat ik er niet van op de hoogte ben gesteld, ben ik zo moeilijk bereikbaar? Of zijn mijn reacties soms te impulsief dat mensen mogelijk bang voor me zijn. Kortom, dan komen er vragen bij me op die me voor muizenissen in mijn hoofd stellen. Vaak blijkt achteraf dat er helemaal niet aan gedacht is. Vaak blijkt ook dat mijn interpretatie er een is die de reactie oplevert van nooit gedacht dat het zo ook uitgelegd kan worden of daar had ik helemaal niet bij stil gestaan.Ergernis

Soms is bestuurder/deelnemer zijn bij zo’n grote club knap ingewikkeld. Bemiddelen in de communicatie tussen individuelen is soms een bijna onmogelijketaak. De totaal verschillenddenkende en functionerende mensen met allemaal hun eigen ervaringen en ideeën,nog afgezien van de verschillende leeftijden en ontwikkeling is welingewikkelder dan ik me in eerste instantie had bedacht. Toch is het ook welweer heel erg leuk. Persoonlijk krijg ik er steeds opnieuw creatieve invallen en ideeën door. Het is zeer leerzaam en goed voor mijn ontwikkeling. Met dit schrijven wil ik ook zeker geen betweter of overkomen als allesweter. Ik wil wel een poging doen om ons allen weer eens goed te laten kijken naar de manier waarop we met elkaar omgaan, hoe we met elkaar praten, mailen en dergelijke. Ik hoop dat het tot denken aanzet en of we met verbeterde afspraken misschien kunnen werken aan een manier van communicatie waar veel misverstanden en veel daaruit voortvloeiende ellende voorkomen kan worden. Daarmee wordt de samenwerking prettiger, zullen er minder frustraties zijn en leveren we mogelijk zelfs beter werk af. Ik hoop met mijn gedachtespinsels daaraan een bijdrage te kunnen leveren.Ezel_met_vraagteken_in_ogen

Lang niet alle miscommunicatie of misverstanden zijn overigens nutteloos, zoals bovenstaande bewijst. Ik ben overigens al een maand of twee bezig met dit stuk. Ik heb er veel uitgehaald, en bijgeschreven, anderen over laten meedenken, en ook is het bepaald niet af, toch vond ik het nu de juiste tijd om te publiceren.

Gegroet.
Reacties zijn ten alle tijde van harte welkom.  

Advertisements

One comment on “Communicatie

 1. Corrie says:

  Wat is mijn mening over communicatie?
  Communicatie is een dialoog tussen twee of meerdere personen. Dat kan zowel in woord, per telefoon of via de mail.
  Voor een goede communicatie is vooral duidelijkheid nodig. Degene die iets wil vertellen moet dit rustig en begrijpelijk doen en de andere partij moet vooral goed luisteren en eventueel de gehoorde boodschap bevestigen of navragen, zodat beide partijen weten dat iets over gekomen is.
  Twee regels in een overdrachtschrift is mijns inziens geen vorm van communicatie. Ik zie dit meer als mededeling, want er wordt niet door de andere partij op gereageerd.
  Een stevige woordenwisseling vind ik wel een vorm van communicatie. Bij een ruzie valt de goede communicatie weg omdat iedereen tijdens een fikse ruzie gewoon niet rustig nadenkt en er van alles uitflapt.
  Als je om wat voor reden niet goed over je woorden nadenkt kom je op een punt zoals jezelf al aangaf, en kunnen er spraakverwarringen ontstaan, met alle gevolgen van dien.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s