Begaan

Een flater gebaan (Guust)Bovenstaand plaatje van Guust laat mooi een van de betekeninssen van het woord begaan zien. Guust is er expert in in het "begaan" van Flaters. Rose en ik hebben er alles van wat maar te koop is en je kunt ze blijvend blijven lezen.

Ga ik het hebben over Strips? Neen, ik ga het hebben over Begaan voelen mijns inziens niet zo slimme uitspraken. Zoals ik gisteren of eergisteren schreef over experiment bij de Pijnpoli van het SFG in Rotterdam met de bedoeling dat ik daardoor mijn pijngraad iets naar beneden zou kunnen krijgen. Ik was gelijk in de pen geklommen en schreef een mailtje richting mijn baas, om hem royaal bijtijds te laten weten dat ik de 23ste mei in het ziekenhuis doorbreng en niet kan werken. Daarop kreeg ik van hem de reactie dat hij hij heel begaan is met mijn situatie, maar dat dit toch vroeg genoeg Begaan met is om een vervanger voor me te zoeken. Zo gezegd zo gedaan. Ik heb een mailtje naar mijn collega's geschreven om te vragen of er iemand van mijn collega's bereid is mijn dienst van de 23ste over te nemen. Bij de Ondernemingsraad heb ik jaren gestreden tegen deze volslagen idiote redenatie van werkgevers dat je dit soort zaken, opnames of operaties in je eigen tijd moet doen. Werkgevers doen net alsof je dit soort zaken voor je plezier doet, en alsof je afspraken met doktoren e.d. helemaal in de hand hebt. Ergerlijk natuurlijk, maar kennelijk onafwendbaar. Waar ik me echter wel verschrikkelijk over kan opwinden dat waar het mijn ziekteverzuim aangaat en alles wat ik ervoor doe om zoveel mogelijk met chronische ziekte en al toch op de werkvloer te staan met 100% inzet op alle vragen om steun aan de werkgever het antwoord automatisch neen is, en je alles zelf moet regelen. Zo kan ik me nog herinneren dat ik om mijn weerstand zo hoog mogelijk te houden ik vroeg om een tegemoetkoming in de kosten daarvan, een dikke € 200,- per maand, en dat de Keihard de sociaalste tegenvraag van personeelszaken was. Ja let op: Bent U terminaal, zo ja, dan kunnen we een speciaal potje voor noodgevallen openen, zo neen, dan kunnen we niets voor U doen, dan is het geheel en al Uw eigen verantwoordelijkheid.

Ik had nu dus ook geen zin in een hernieuwde discussie over het feit dat ik voor een dagopname in het ziekenhuis een vrije dag moet opnemen, maar ik heb me wel verzet. In alle gesprekken die plaatsvinden met mijn huidige baas gebruikt hij het woord BEGAAN MET meerdere malen. Wat is dat Begaan zijn? Is dat te koop, kan ik daar iets voor kopen, en zo nee, wat moet ik er dan mee en wat schiet ik ermee op dat hij zo begaan is? Van dat medelijden, daar kan ik helemaal van over mijn nek gaan. 

Aan de andere kant snap ik mijn baas wel enigszins. Hij zit met een erg klein team, en moet natuurlijk toch een bezetting blijven realiseren. Volslagen logisch. Maar tot voor kort mijn collega, nu mijn baas, zorgt voor giga verandering. Baas zijn is ook een vak, sterker nog een lastig vak. Gisteren vond ik het heftig tijd om hem duidelijk te maken dat het niet erg taktisch is om woorden als begaan met jouw situatie in ieder gesprek te gebruiken. Al mijn haren gingen recht overeind staan en hij wilde het in eerste instantie niet horen. Hij poogt boodschappen te lief te brengen al zijn ze zo hard als lood. Medelijden met Daardoor komt er iets bedrieglijks in zijn woorden en neemt het vertrouwen zienderogen af. Het is ook slecht voor de sfeer.

Gelukkig hebben we na afloop toch met een handdruk afgesloten en met mijn nadrukkelijke verzoek om dit soort woorden in het vervolg achterwege te laten en met zijn belofte hieromtrent. Ik vind het ontzettend belangrijk om mijn baas recht in de ogen te kunnen blijven kijken en hij zegt dat ook belangrijk te vinden. Ik denk dat hij schrok van mijn felheid en verharde stemgeluid, maar met begaan zijn met schiet niemand wat op, en ik vond dat hij dat moest weten.

Wat ook wel mooi was dat hij gisterenmiddag met dit gesprek begon nadat ik net voor mijn heftige verstandskiesverwijdering de hele mogen bij de tandarts gezeten had in mijn eigen tijd. Zie blog over mij erg aan mij gehechte kies. Voor nu gegroet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s